Организација

Одделение за рачна доработка и полирање

Стругарско оделение

Глодачко одделение

ЦНЦ - Глодање

Одделение за припрема

Одделение за конструктивно-технолошка подготовка

За Нас

За Нас

-алатница, производство на алати
-производство на алати за калап
-леење
-услуги за индустрија за флаширање.