Одделение за рачна доработка и полирање

Стругарско оделение

Глодачко одделение

ЦНЦ - Глодање

Одделение за припрема

Одделение за конструктивно-технолошка подготовка